Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.