Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.