Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

O projektu Frisco 2.2

Projekt Frisco 2.2 (Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 – gradbeni ukrepi na porečju reke Mure), se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020. V okviru projekta bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju reke Mure in sicer rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri, na hrvaški strani reke in nadgradnjo visokovodnega nasipa pri naselju Benica, na slovenski strani reke.

Osnovne informacije o projektu

  • Projektni partnerji: Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode

  • Trajanje projekta: 24 mesecev (1. september 2018 – 31. avgust 2020)

  • Financiranje: skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014. – 2020

  • Skupna vrednost projekta: 2.995.195,19 €, od tega 85 % iz ESRR, 15 % lastna sredstva partnerjev

  • Območje: obmejno področje reke Mure ob naselju Benica in Sveti Martin na Muri

KONTAKT HRVAŠKA
Hrvatske vode

KONTAKT SLOVENIJA
Direkcija Republike Slovenije za vode

Velikost pisave
Vključi kontraste