Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Na Hotizi predstavili projekt Frisco 2.2

Na Hotizi so partnerji projekta Frisco 2.2 predstavili namen projekta ter aktivnosti,
ki so bile že izvedene in načrte za prihodnost. Projekt FRISCO 2.2 je namenjen izvedbi strukturnih
gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Mure z rekonstrukcijo
nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani in nasipa ob naselju Benica na slovenski strani. Tako
bodo zaščitili prebivalce teh naselij in okolice pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja
in obvarovali okolje.


FRISCO 2.2. je že tretji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020. Skupna vrednost projekta znaša 2.995.195,19 €, od katerih 85 %
financira Evropska unija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega
teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014. – 2020, preostalih 15
% financirajo partnerji iz lastnih sredstev.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste