Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

2000 metrov dolg nasip Sveti Martin na Muri je v zaključni fazi izgradnje

Nasip Sveti Martin na Muri, ki je v zaključni fazi izgradnje, se nahaja na desni strani reke Mure, na obrobnem področju poplavljanja v Republiki Hrvaški, na prostoru Občine Sveti Martin na Muri. Nasip je dolg 2.000 metrov. Dela pri njegovi rekonstrukciji so vključevala delno spreminjanje trase in zvišanje nasipa, povečanje prečnega profila ter izgradnjo servisne poti.

V svoji predstavitvi nasipa je Leonard Sekovanić iz Službe za podporo pripravi in izvedbi EU projektov, Hrvatske vode, poudari, da so s tem zaščitili kar 65 stanovanjskih objektov in 200 prebivalcev.

Danijel Bunić, direktor Hrvatske vode, Vodnogospodarski oddelek za Muro in zgornjo Dravo, je poudaril, da je čezmejno sodelovanje ponovno obrodilo izjemne rezultate. Tokrat pri zmanjševanju tveganja poplav na reki Muri. »Medsebojno sodelovanje poteka že od 2016, ko smo pričeli s projektom FRISCO 1. To je bil negradbeni projekt, s katerim so se zagotovile podlage za nadaljnje gradbene aktivnosti, hkrati pa je poskrbel tudi za ozaveščanje prebivalcev o tem kako se lahko pred poplavami zavarujejo sami in kako se v primeru poplav obnašati, hkrati pa je spodbudil konstruktivni dialog med zainteresiranimi javnostmi.«

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste