Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Projekti čezmejnega sodelovanje pozitivno vplivajo na življenja ljudi ob mejnih rekah

Mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije za vode, je v svoji predstavitvi povedala, da so tovrstni projekt izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za ljudi, ki živijo ob rekah, ki močno vplivajo na njihova življenja. »S projektom FRISCO 1 smo dobili celovito
študijo območja šestih mejnih porečij, ki je nakazala prednostne naloge zmanjšanja tveganja pred poplavami. In aktualni projekt FRISCO 2.2. je eden od njih. Ob že omenjenih izgradnjah nasipa Sv. Martin na Muri ter nasipa Benica na levi strani Mure, bomo rekonstruirali tudi nasip Gaberje, tega pa z lastnimi sredstvi, saj želimo območje urediti celostno.«

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste