Frisco 1

Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

2.000 metara dugačak nasip Sveti Martin na Muri u završnoj je fazi izgradnje

Nasip Sveti Martin na Muri, koji je u završnoj fazi gradnje, nalazi se s desne strane rijeke Mure, u rubnom poplavnom području u Republici Hrvatskoj, na području općine Sveti Martin na Muri. Nasip je dug 2.000 metara. Radovi na njegovoj obnovi uključivali su djelomičnu izmjenu trase i povećanje nasipa, povećanje poprečnog profila i izgradnju uslužne trase.

U svom predstavljanju nasipa Leonard Sekovanić iz Ureda za podršku pripremi i provedbi EU projekata, Hrvatske vode, naglasio je da je kao rezultat toga zaštićeno čak 65 stambenih zgrada i 200 stanovnika.

Danijel Bunić, direktor Hrvatske vode, Vodoprivredni odio za Muru i Gornju Dravu, naglasio je da je prekogranična suradnja još jednom dala izuzetne rezultate. Ovaj put u smanjenju rizika od poplave na rijeci Muri. »Surađujemo jedni s drugima od 2016. godine, kada smo pokrenuli projekt FRISCO 1. To je bio ne-građevinski projekt, koji je pružio temelj za daljnje građevinske aktivnosti, istovremeno podižući svijest stanovnika o tome kako se mogu zaštititi od poplava i kako postupiti u slučaju poplave, istodobno potičući konstruktivan dijalog između zainteresiranih javnosti.«

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.

Velikost pisave
Vključi kontraste