Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Informativna zloženka o projektu

Projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode sta pripravila informativno zloženko o projektu Frisco 2.2. Dosegljiva je preko spodnje povezave.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste