Frisco 1

Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Projekti prekogranične suradnje pozitivno utječu na život ljudi duž pograničnih rijeka

Mag. Suzana Stražar, direktorica Ureda za upravljanje vodama, Direkcija Republike Slovenije za vode, u svom je izlaganju rekla kako su takvi projekti od iznimne važnosti za obje zemlje, a posebno za ljude koji žive uz rijeke koje imaju značajan utjecaj na njihov život. »Projekt FRISCO 1 pružio je sveobuhvatnu studiju područja šest pograničnih sliva koja je ocrtala prioritete smanjenja poplavnog rizika. I trenutni projekt FRISCO 2.2. je jedan od njih. Uz već spomenutu gradnju nasipa Sv. Martin na Muri i nasipa Benica na lijevoj strani Mure, također ćemo vlastitim sredstvima rekonstruirati nasip Gaberje, jer želimo da područje bude uređeno cjelovito.«

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.

Velikost pisave
Vključi kontraste