Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Dela pri nadgradnji visokovodnega nasipa pri naselju Benica v polnem razmahu

Dela pri nadgradnji visokovodnega nasipa pri naselju Benica v polnem razmahu.
Dela pri nadgradnji visokovodnega nasipa pri naselju Benica v polnem razmahu.

Projektne aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ob upoštevanju podnebnih sprememb, zaščite in izboljšanja pogojev bivanja prebivalcev ter zaščite okolja, so v kontekstu izvedbenih del strukturnih ukrepov tudi na slovenski strani bilateralnega projekta Frisco 2.2 v polnem razmahu.

Po uspešnem zaključku izvedbenih del na nasipu Sveti Martin na Muri na hrvaški strani konec leta 2019, so znane globalne okoliščine zaradi pojava nalezljive bolezni Covid-19 vplivale tudi na časovnico projekta Frisco 2.2.

Novo stanje, ki se je z začetkom leta 2020 pričelo odražati tudi v Republiki Sloveniji, je zahtevalo prilagajanje novim, neznanim in takrat težko vnaprej predvidljivim scenarijem na vseh nivojih. Slednje se je največkrat odražalo v bistveno daljših časih odzivanja, kar je rezultiralo v časovnem podaljševanju nekaterih postopkov in s tem posledično aktivnosti projekta. Z javnim razpisom izbranega izvajalca gradbenih del je to postavilo pred nepredvidljiva dejstva, izražena skozi tveganja izvedljivosti gradnje, skladne s projektno dokumentacijo, zaradi morebitnih neugodnih meteoroloških razmer, ki so verjetnejše v tem delu leta (pozna jesen – zima – zgodnja pomlad).

Uspešna premostitev opisanega se danes kaže v polnem zamahu gradbenih del na območju levega brega reke Mure, v Republiki Sloveniji, 450 metrov od naselja Benica v Občini Lendava. Gradnja nasipa pri Benici, s katerim se bosta povezala obstoječa nasipa Lendave in Mure, vključuje gradnjo novega nasipa v približni dolžini 880 metrov, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, vgradnjo drenaže, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in izvedbo drugih podobnih gradbenih ukrepov, z namenom funkcionalnosti objekta.

Strukturna ukrepa na obeh straneh reke Mure sta sofinancirana iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, finančne perspektive 2014 – 2020, saj sta bila prepoznana kot skupen izziv sosedskih držav, s ciljem zmanjšanja poplavne ogroženosti in s tem posledične krepitve procesov sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste