Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Dosežen pomemben mejnik projekta

Plakat v Lendavi napoveduje poln razmah gradbenih del na nasipu pri Benici.
Plakat v Lendavi napoveduje poln razmah gradbenih del na nasipu pri Benici.

Vsak prispevek k izboljšanju varnosti državljanov, njihove lastnine in naravne ter kulturne dediščine je ena izmed ključnih prioritet države in šteje k celokupnemu zavzemanju vseh deležnikov za varnost okolja, kjer živimo in ustvarjamo. Na območju porečja Mure skušamo prisotno tveganje poplavne ogroženosti omiliti z različnimi aktivnostmi, tako z mehkimi vsebinami kot za okolje čim manj motečimi infrastrukturnimi podjemi.

Reka Mura je v velikem delu svojega toka mejna reka, zato je za učinkovitost dobrobiti izvedenih ukrepov izrednega pomena dobro medsosedsko sodelovanje. Vzajemnost in usklajenost sta med vidnejšimi načeli, saj rešitev, ki bi na eni strani prispevala k večji varnosti, ne sme vplivati na zmanjšanje varnosti druge strani.

Takšen način delovanja in skupni izziv sosedskih držav, s ciljem zmanjšanja poplavne ogroženosti, krepi procese sodelovanja za splošni skladni razvoj Evropske unije in njena načela. Slednje je bilo prepoznano tudi v okviru aktivnosti čezmejnega usklajenega zmanjševanja poplavne ogroženosti v porečju reke Mure, z gradbenima ukrepoma rekonstrukcije nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani in nadgradnjo visokovodnega nasipa pri naselju Benica na slovenski strani reke, katera se izvajata v okviru projekta Frisco 2.2. Strukturna ukrepa za zmanjšanje poplavne ogroženosti sta sofinancirana iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, finančne perspektive 2014 – 2020.

Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri je že bila uspešno izvedena, medtem ko postavljen plakat v Lendavi napoveduje pomemben mejnik polnega razmaha izvedbenih del na delovišču Benica in z izgradnjo uspešen zaključek zastavljenega čezmejnega projekta.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste