Frisco 1

Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Postignuta važna prekretnica u projektu

Plakat v Lendavi napoveduje poln razmah gradbenih del na nasipu pri Benici.
Reklamni pano u Lendavi najavljuje potpuno širenje građevinskih radova na nasipu kod Benice.

Svaki doprinos poboljšanju sigurnosti građana, njihove imovine i prirodne te kulturne baštine jedan je od ključnih prioriteta države i dodaje se ukupnoj posvećenosti svih dionika sigurnosti okoliša u kojem živimo i stvaramo. Na području sliva rijeke Mure nastojimo ublažiti sadašnji rizik od poplave raznim aktivnostima, kako mekim sadržajem, tako i ekološkim infrastrukturnim aktivnostima.

Rijeka Mura velikim je dijelom svog toka granična rijeka, pa je dobrosusjedska suradnja izuzetno važna za učinkovitost dobrobiti provedenih mjera. Uzajamnost i koherentnost među vidljivijim su načelima, jer rješenje koje bi s jedne strane moglo doprinijeti većoj sigurnosti ne smije umanjiti sigurnost druge.

Ovakav način rada i zajednički izazov susjednih zemalja s ciljem smanjenja rizika od poplava jača procese suradnje za cjelokupni skladan razvoj Europske unije i njezinih načela. Potonje je također identificirano u okviru aktivnosti prekograničnog koordiniranog smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Mure s građevinskim mjerama za obnovu nasipa Sveti Martin na Muri na hrvatskoj strani i nadogradnju nasipa visokih voda kod Benice na slovenskoj strani. Strukturne mjere za smanjenje rizika od poplava sufinanciraju se iz programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, financijska perspektiva 2014. – 2020.

Rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri već je uspješno izvedena, dok reklamni pano u Lendavi navješćuje važnu prekretnicu u punom proširenju građevinskih radova na gradilištu Benica i uspješnom završetku prekograničnog projekta.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.

Velikost pisave
Vključi kontraste