Frisco 1

Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Radovi na nadogradnji protupoplavnog nasipa kod naselja Benica u punom su jeku

Dela pri nadgradnji visokovodnega nasipa pri naselju Benica v polnem razmahu.
Radovi na nadogradnji protu poplavnog nasipa kod naselja Benica u punom su jeku.

Projektne aktivnosti za smanjenje rizika od poplava, uzimajući u obzir klimatske promjene, zaštitu i poboljšanje životnih uvjeta i zaštitu okoliša, na slovenskoj strani bilateralnog projekta Frisco 2.2 u kontekstu provedbe strukturnih mjera u punom su jeku.

Nakon uspješnog završetka izvedbenih radova na nasipu Sveti Martin na Muri na hrvatskoj strani krajem 2019. godine, poznate globalne okolnosti uslijed izbijanja zarazne bolesti Covid-19 utjecale su i na vremensku traku projekta Frisco 2.2.

Nova situacija, koja se u Republici Sloveniji počela odražavati početkom 2020. godine, zahtijevala je prilagodbu na svim razinama novim, nepoznatim i u to vrijeme teško predvidivim scenarijima. Potonje se najčešće odražavalo u znatno duljim vremenima odgovora, što je rezultiralo produženjem određenih postupaka i posljedično projektnim aktivnostima. Javnim natječajem izabranog izvođača radova ovo je stavilo pred nepredvidive činjenice izražene kroz rizike izvedivosti gradnje u skladu s projektnom dokumentacijom zbog mogućih nepovoljnih meteoroloških prilika, koje su vjerojatnije u ovom dijelu godine (kasna jesen – zima – rano proljeće).

Uspješno premošćivanje opisanog, ogleda se u punom zamahu građevinskih radova na području lijeve obale rijeke Mure, u Republici Sloveniji, 450 metara od naselja Benica u općini Lendava. Izgradnja nasipa kod Benice, koji će povezati postojeće nasipe Lendave i Mure, uključuje izgradnju novog nasipa od približno 880 metara, rekonstrukciju dijela postojećeg nasipa, postavljanje drenaže, izgradnju prijelaznih rampi, servisnih cesta i druge slične građevinske mjere.

Strukturne mjere s obje strane rijeke Mure sufinanciraju se iz programa suradnje Interreg VA Slovenija-Hrvatska, Financijska perspektiva 2014.-2020., jer su identificirane kao zajednički izazov susjednih zemalja s ciljem smanjenja rizika od poplave i posljedično jačanja procesa suradnje.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.

Velikost pisave
Vključi kontraste