Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Tudi dela na slovenski strani v zaključni fazi

Potek del na gradbišču nasipa Benica (Tomaž Galič)

Gradbene aktivnosti nadgradnje visokovodnega nasipa pri naselju Benica v sklopu projekta FRISCO 2.2 so v zaključni fazi. 

Gradbena dela, ki so se začela meseca novembra 2020, bodo končana v sredini meseca maja 2021. Rezultat bo zgrajen nov visokovodni nasip Benica, ki bo povezal nasipa reke Lendave in Mure. S tem bo onemogočeno poplavljanje povratnih poplavnih vod reke Mure iz Murske šume, ki je do sedaj ogrožalo naselje Benica. 

Potek del na gradbišču nasipa Benica predstavljamo v priloženih video posnetkih in fotografijah avtorja Tomaža Galiča.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste