Frisco 1

Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

U završnoj fazi i radovi na slovenskoj strani

Tijek radova na gradilištu nasipa Benica (Tomaž Galič)

Građevinske aktivnosti nadogradnje protupoplavnog nasipa u blizini naselja Benica u sklopu projekta FRISCO 2.2 u završnoj su fazi.

Građevinski radovi, započeti u studenom 2020., dovršit će se sredinom svibnja 2021. Rezultat će biti izgradnja novog protupoplavnog nasipa, Benica, koji će povezati nasipe rijeka Lendave i Mure. To će spriječiti poplave povratnih poplavnih voda rijeke Mure iz Murske šume, koja je do sada prijetila naselju Benica.

Tijek radova na gradilištu nasipa Benica prikazan je u priloženim video zapisima i fotografijama autora Tomaža Galiča.

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.

Velikost pisave
Vključi kontraste