Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Uspešno meddržavno sodelovanje za zaščito pred poplavami reke Mure

Benica, 26.avgust 2021V Benici so se na otvoritveni slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2 »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti – Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«.  Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, povezanih strokovnih organizacij in zainteresirane javnosti so objekt uradno otvorili in ga predali namenu zaščite pred poplavami reke Mure. 

O pomenu projekta in objekta za celovito zaščito obmejnega območja reke Mure pred poplavami in opravljenih aktivnostih so spregovorili predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaškega partnerja Hrvatske vode, pohvalili pa so tudi učinkovitost meddržavnega sodelovanja. V imenu lokalne skupnosti se je za novo pridobljen objekt zahvalil lendavski župan. V popoldanskem času so se prisotni preselili čez hrvaško mejo v Sveti Martin na Muri, kjer je potekala zaključna konferenca projekta.

Projekt FRISCO 2.2 je poskrbel za izvedbo strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Mure z rekonstrukcijo nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani in nasipa ob naselju Benica na slovenski strani reke. Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem teh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja in varovanja okolja. Skupna vrednost projekta je skoraj 3 milijone evrov, od tega 85% sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), 15% pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Kar 890 metrov dolg na novo zgrajen nasip pri Benici se nahaja na levem bregu reke Mure v Republiki Sloveniji in je od naselja Benica v občini Lendava oddaljen 450 metrov. Gradbena dela, ki so bila dokončana letos, so obsegala rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, gradnjo novega nasipa, vgradnjo drenaže, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in drugih podobnih gradbenih ukrepov z namenom funkcionalnosti objekta. Vrednost investicije v nasip znaša približno 1.35 milijona evrov. Z njegovo izgradnjo so se na levi strani reke povezali protipoplavni nasipi Ledave in Mure, ki skupaj z ukrepi na hrvaški strani tvorijo celovito obrambo pred poplavami tega dela porečja Mure.

Nasip Sveti Martin na Muri, ki je bil dokončan lani, se nahaja na desni strani reke Mure na obrobnem področju poplavljanja v Republiki Hrvaški na prostoru občine Sveti Martin na Muri. Nasip je dolg 2 tisoč metrov. Njegova rekonstrukcija je vključevala delno spreminjanje trase nasipa na levi strani reke Mure, nadvišanje nasipa, povečanje prečnega profila ter izgradnjo servisne poti.

Roman Kramer, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, je ob priložnosti slovesne otvoritve nasipa poudaril, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Mura močno vpliva na njihova življenja. »Reka nam daje, nam pa tudi vzame, zato je meddržavno sodelovanje na projektih, kot je tudi FRISCO, izjemnega pomena pri zmanjševanju tveganja poplav na reki Muri. Z nadgradnjo visokovodnih nasipov smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje na obeh straneh reke pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja in obvarovali okolje. Hvala ekipi za učinkovito delo in prizadevnost kljub razmeram, ki jih je krojila pandemija.« 

Mag. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatske vode, je v svojem nagovoru poudaril pomembnost skupnega strokovnega sodelovanja: »Sodelovanje z Direkcijo za vode Republike Slovenije poteka že od leta 2016, ko smo pričeli s projektom FRISCO 1. To je bil negradbeni projekt, s katerim so se zagotovile podlage za nadaljnje aktivnosti. Danes, pet let po tem, imamo že veliko za pokazati, nasipa v Benici in Svetem Martinu na Muri sta le del investicij, ki smo jih izvedli, ali pa so še v izvedbi. Naše ekipe so dobro usposobljene in uigrane, verjamemo, da bomo tudi v prihodnosti učinkovito pomagali ljudem in naravi pred nevarnostmi poplav.«

Janez Magyar, župan občine Lendava, je ob simboličnem prevzemu objekta izrazil zadovoljstvo z bistveno višjo poplavno varnostjo v občini in pohvalil sodelovanje z investitorji. »Vsi tukaj imamo radi našo reko Muro. Naučili smo se živeti ob njej in z njo v dobrem in slabem. Verjamem, da so z nadgradnjo nasipa v Benici zdaj vsi prebivalci okoliških naselij in njihovo premoženje veliko bolj varni pred poplavami, njihova kakovost življenja se bo sedaj nedvomno zvišala, prav tako možnosti razvoja.«

Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode, je v svoji predstavitvi nasipa zraven ključnih podatkov poudaril: »Vesel sem, da je delo končano in da nasip stoji. Poplave so v preteklosti v naših krajih pustile precejšnje posledice. Benici je bila pri izgradnji protipoplavne zaščite dodeljena prioriteta, imamo pa še kar nekaj kritičnih točk, potrebnih obravnave.«

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo, delajo ali samo obiskujejo območju reke Mure. FRISCO 2.2 je že tretji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020. 

Osnovne informacije o projektu FRISCO 2.2

Projektna partnerja: Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode.
Območje: Obmejno področje reke Mure ob naselju Benica in Sveti Martin na Muri.
Skupna vrednost: 2.995.195,19 €, od tega 85% iz ESRR, 15% lastna sredstva partnerjev.
Financiranje: Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014 – 2020.
Trajanje projekta: 36 mesecev (1. september 2018 – 31. avgust 2021)

Foto 001: Rezanje traku na nasipu pri Benici. Od leve proti desni: Janez Magyar, Roman Kramer, Zoran Đuroković
Foto 002: Odkritje spominskega obeležja. Levo Roman Kramer, desno Zoran Đuroković
Foto 003: Predstavitev nasipa Benica med sprehodom
Foto 004: Predstavniki Direkcije Republike Slovenije in Hrvaških vod z županom občine Lendava
Foto 005: Pogled na visokovodni nasip Benica iz zraka

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste