Frisco 1

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2– Gradbeni ukrepi na porečju Mure.

Čezmejni projekt FRISCO 2.2 je zaključen

Z zaključno konferenco v Svetem Martinu na Muri na Hrvaškem, kjer so bile predstavljene vse faze in rezultati, se je zaključil večletni projekt “Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.2 – Gradbeni ukrepi v porečju Mure” (FRISCO 2.2). Konferenco so organizirali projektni partnerji Direkcija Republike Slovenije za vode kot vodilni partner in Hrvaške vode kot partner, zadolžen za izvajanje projekta v Republiki Hrvaški.

FRISCO 2.2 je strateški projekt, ki se je izvajal v okviru programa sodelovanja Interreg VA Slovenija-Hrvaška 2014-2020 z namenom izvajanja strukturnih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti poplav v porečju Mure, in sicer obnovo nasipa Sveti Martin na Muri na Hrvaški strani reke in nadgradnjo nasipa pri Benici na slovenski strani Mure.

Projekt se je začel septembra 2018, zaključil pa avgusta 2021. Vrednost je znašala 2.995.195,19 EUR, od tega je 85% financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostalih 15% pa so projektni partnerji financirali iz lastnih sredstev.

Reka Mura je zaradi svoje izjemne biotske raznovrstnosti eden najbogatejših ekosistemov v Srednji Evropi, a v svoji zgodovini je ta reka tudi pogosto poplavljala območja, skozi katera teče, spreminjala krajino in povzročala veliko škodo. Obnovljena nasipa bosta svoje lokalne skupnosti zaščitila pred visokimi vodami reke Mure, njegova izgradnja pa bo omogočila prilagajanje pričakovanim podnebnim spremembam in splošno izboljšanje življenjskih razmer na tem območju. Izjemno visoki vodostaji reke Mure so bili v zadnjem času zabeleženi dvakrat, v letih 2005 in 2014, zaradi pričakovanih podnebnih sprememb pa je v prihodnosti pričakovati še višje vodostaje, zato je bilo treba izboljšati sistem za zaščito pred poplavami.

Udeležence konference je pozdravil župan Međimurske županije Matija Posavec, pred konferenco pa so hrvaški udeleženci na čelu z generalnim direktorjem družbe Hrvatske vode Zoranom Đurokovićem obiskali slovenski del projekta, ki se je izvajal v Benici.

Na konferenci so govorci poudarili, bo izvedeni projekt FRISCO 2.2 v veliki meri prispeval k regionalnemu razvoju regije in omogočil širitev turistične infrastrukture in turizma, krepitev lokalnega gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest. Zaščita tega območja odpira prostor tudi za inovativne turistične objekte, kolesarske steze in druge dejavnosti, pa tudi za različne mednarodne dogodke zaradi bližine mejnega prehoda med Hrvaško in Slovenijo.

Izvajanje projekta FRISCO 2.2 in povečanje varnosti prav tako zmanjšujeta potrebo po aktivnih ukrepih za zaščito pred poplavami, v katerih poleg Hrvatskih vod in Direkcije Republike Slovenije za vode sodelujejo tudi drugi deležniki, kot so pripadniki civilne zaščite in gasilske enote.

Projektni partnerji DRSV in Hrvatske vode ob zaključku projekta (foto: Hrvatske vode)
Zaključna konferenca projekta v Sv. Martinu na Muri (foto: Hrvatske vode)
Zaključne besede generalnega direktorja Hrvatskih vod mag. Zorana Đurokovića (foto: Hrvatske vode)
Predstavitev slovenskega dela projekta (foto: Hrvatske vode)
Predstavitev hrvaškega dela projekta (foto: Hrvatske vode)

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Vse pravice pridržane.

Velikost pisave
Vključi kontraste