Frisco 1

Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Završen prekogranični projekt FRISCO 2.2

Završnom konferencijom u Svetom Martinu na Muri, na kojoj su predstavljene sve faze i rezultati, završen je višegodišnji projekt „Prekogranično usklađeno smanjenje poplavnog rizika 2.2 – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure“ (FRISCO 2.2). Konferenciju su organizirali projektni partneri Direkcija Republike Slovenije za vode kao vodeći partner te Hrvatske vode kao partner zadužen za provedbu projekta na području Republike Hrvatske.  

FRISCO 2.2 strateški je projekt koji se provodio u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020. s ciljem realizacije strukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Mure, a to su rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri s hrvatske strane rijeke i nadogradnja nasipa kod Benice na slovenskoj strani Mure.

Projekt je započeo u rujnu 2018. godine te je njegova vrijednost iznosila je 2.995.195,19 eura, od čega je 85 % iznosa financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) a preostalih 15 % financirali su projektni partneri iz vlastitih sredstava. 

Zbog svoje iznimne biološke raznolikosti, rijeka Mura jedan je od najbogatijih ekosustava u srednjoj Europi no isto tako ova je rijeka kroz povijest nerijetko plavila područja kojima protječe, mijenjajući pritom krajolik i čineći velike štete. Rekonstruirani nasipi štitit će lokalno stanovništvo od velikih voda rijeke Mure a njegovom izgradnjom omogućuje se i prilagodba očekivanim klimatskim promjenama te općenito poboljšanje uvjeta života na ovom području. Iznimno visoki vodostaji rijeke Mure zabilježeni su dva puta u novije vrijeme, 2005. i 2014. godine a zbog očekivanih klimatskih promjena za očekivati je još veće vodostaje, pa je bilo nužno poboljšati sustav obrane od poplava. 

Sudionike konferencije pozdravio je i župan Međimurske županije, Matija Posavec a prije konferencije, hrvatski sudionici predvođeni generalnim direktorom Hrvatskih voda, Zoranom Đurokovićem, obišli su područje  slovenskog dijela projekta koji se provodio na području naselja Benica.

Kako je istaknuto na konferenciji, provedeni projekt FRISCO 2.2 će u velikoj mjeri doprinijeti regionalnom razvoju regije i omogućiti širenje turističke infrastrukture i turizma, jačanje lokalne ekonomije te otvaranje novih radnih mjesta. Zaštita ovog područja ujedno otvara i prostor za inovativne turističke sadržaje, biciklističke staze i druge aktivnosti, kao i za različita međunarodna događanja zbog blizine graničnog prijelaza između Hrvatske i Slovenije.

Realizacijom projekta FRISCO 2.2 i povećanjem sigurnosti smanjuje se i potreba za mjerama aktivne obrane od poplava u kojoj, uz Hrvatske vode, sudjeluju i ostali dionici kao što su pripadnici civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi.

Projektni partneri DRSV in Hrvatske vode na kraju projekta (foto: Hrvatske vode)
Završna konferencija projekta u Sv. Martinu na Muri (foto: Hrvatske vode)
Završna riječ generalnog direktora Hrvatskih voda m.sc. Zorana Đurokovića (foto: Hrvatske vode)
Prezentacija slovenskog dijela projekta (foto: Hrvatske vode)
Prezentacija hrvatskog dijela projekta (foto: Hrvatske vode)

Copyright © 2019 Frisco 2.2 Sva prava zadržana.

Velikost pisave
Vključi kontraste