Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

O projektu Frisco 2.2

Projekt Frisco 2.2 (Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplave 2.2 – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure) provodi se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Projektom će se provesti strukturne mjere za smanjenje poplavnog rizika u slivu rijeke Mure naime, rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri, na hrvatskoj strani rijeke, i nadogradnja visokovodnog nasipa u blizini naselja Benica, na slovenskoj strani rijeke.

Osnovne informacije o projektu

  • Projektni partneri: Uprava Republike Slovenije za vode i Hrvatske vode.

  • Trajanje projekta: 24 mjeseca (1. rujna 2018. – 31. kolovoza 2020.).

  • Financiranje: kroz Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020..

  • Ukupna vrijednost projekta: 2.955.195,19 eura, od čega je 85% iz ESRR-a, 15% vlastitih sredstava partnera.
  • Područje: Pogranično područje rijeke Mure kod naselja Benica i Svetog Martina na Muri.

KONTAKT HRVATSKA
Hrvatske vode

KONTAKT SLOVENIJA
Direkcija Republike Slovenije za vode

Velikost pisave
Vključi kontraste