Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Projektni partneri:

Frisco1 projekt:

Velikost pisave
Vključi kontraste