Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

Velikost pisave
Vključi kontraste