Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

Spletna stran in upravljalec

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran frisco22-project.eu, ki jo upravlja Direkcija Republike Slovenije za vode.

V Direkciji Republike Slovenije za vode se zavezujemo omogočati dostopnost za svoje spletne strani in vsebine v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Pri izdelavi spletnih mest sledimo tudi smernicam WCAG 2.0.

Prilagoditve zahtevam ranljivih skupin

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so sistemsko ter preko vtičnika zagotovljene vse zahtevane prilagoditve zahtevam ranljivih skupin, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • za vse slikovne datoteke je omogočen prikaz alternativnega teksta,
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletne strani,
  • omogočeno opremljanje video posnetkov s podnapisi,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Pripadniki ranljivih skupin lahko preko vtičnika prilagodijo vmesnik svojim individualnim zahtevam oz. potrebam.

Stopnja skladnosti

Spletna stran frisco22-project.eu je v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 30. novembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3 (1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. Ustreznost spletne strani smo preverili tudi z orodjem WAVE, ki je potrdilo skladnost z ZDSMA.

Izjava je bila nazadnje pregledana 4. decembra 2020.

Kontaktne informacije

Za morebitna potrebna dodatna tolmačenja objavljenih podatkov smo v času uradnih ur dosegljivi na naslednji telefonski številki ali e-poštnem naslovu:

01 478 31 00 (v času uradnih ur)
gp.drsv@gov.si.

Vaše klice bomo ustrezno preusmerili na pristojne osebe, na vaše elektronske zapise se bomo odzvali v 8 delovnih dneh.

Velikost pisave
Vključi kontraste