Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Projekt Frisco 2.2 (Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplave 2.2 – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure) provodi se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Projektom će se provesti strukturne mjere za smanjenje poplavnog rizika u slivu rijeke Mure naime, rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri, na hrvatskoj strani rijeke, i nadogradnja visokovodnog nasipa u blizini naselja Benica, na slovenskoj strani rijeke.

Projekt FRISCO 2.2 nastavak je aktivnosti bilateralne suradnje u okviru Operativnog programa kohezijske politike u Sloveniji i Hrvatskoj za usklađeno smanjenje rizika od poplava, koje je započelo u ovom programskom razdoblju s ne-građevinskim projektom planiranja FRISCO 1. Rezultati već završenog projekta FRISCO 1 predložena su građevinska rješenja za smanjenje rizika od poplava u prekograničnim slivovima, i to – projekt FRISCO 2.1 na rijeci Sotli, projekt FRISCO 2.2 na rijeci Muri, FRISCO 2.3 na rijeci Dravi i Kolpi. Svi projekti financiraju se iz programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Cilj projektnih aktivnosti je smanjenje rizika od poplave uzimajući u obzir klimatske promjene, zaštita i poboljšanje životnih uvjeta stanovništva i zaštita okoliša.

Opseg Frisco projekta 2.2
0
Europski fond za regionalni razvoj
0
Partneri iz vlastitih sredstava

Izvori financiranja

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.995.195,19 eura, od čega 85% (2.545.915,91 eura) financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. Preostalih 15% (449.279,28 €) financiraju projektni partneri iz vlastitih sredstava.

O prekograničnoj suradnji

Program suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska predstavlja okvir za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014 – 2020. Svrha prekogranične suradnje je rješavanje izazova utvrđenih kao zajedničkih u pograničnom području, koristeći potencijal za rast i jačanje suradnje za cjelokupni ujedinjeni razvoj Europske unije.

Cilj suradnje

Cilj programa suradnje je promicanje održivog, sigurnog i živopisnog pograničnog područja promicanjem pametnih pristupa očuvanju, mobilizaciji i upravljanju prirodnim i kulturnim resursima za dobrobit ljudi koji žive i rade u tom području ili ga posjećuju.

O nasipu kod Benice

Lokacija budućeg nasipa u blizini Benice nalazi se na lijevoj obali Mure, u Republici Sloveniji, koja je udaljena 450 metara od naselja Benica u Općini Lendava. Sa izgradnjom nasipa kod Benice na lijevoj strani rijeke spojit će se postojeći nasipi rijeka Ledave i Mure.

Projekt uključuje izgradnju novog nasipa, rekonstrukciju dijela postojećeg nasipa, postavljanje odvodnje, izgradnju prijelaznih rampi, servisne ceste i druge slične građevinske mjere sa svrhom funkcionalnosti objekta.

O nasipu Sveti Martin na Muri

Nasip Sveti Martin na Muri smješten je s desne strane rijeke Mure, u rubnom poplavnom području u Republici Hrvatskoj, na području Općine Sveti Martin na Muri.

Radovi na rekonstrukciji nasipa uključuju djelomičnu izmjenu trase, podizanje nasipa, povećanje poprečnog profila i izgradnju servisne trase. Nasip je dug 2.000 metara, trapezoidnog poprečnog profila s
nagibima padina u proporciji 1:3 i krunom širine četiri metra.

Osnovne informacije o projektu

  •  Projektni partneri: Uprava Republike Slovenije za vode i Hrvatske vode.
  •  Trajanje projekta: 24 mjeseca (1. rujna 2018. – 31. kolovoza 2020.).
  •  Financiranje: kroz Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020..
  •  Ukupna vrijednost projekta: 2.955.195,19 eura, od čega je 85% iz ESRR-a, 15% vlastitih sredstava partnera.
  •  Područje: Pogranično područje rijeke Mure kod naselja Benica i Svetog Martina na Muri.
Velikost pisave
Vključi kontraste