Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

Projektni partnerji:

Frisco1 projekt:

Velikost pisave
Vključi kontraste