Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode, je poudaril, da v Sloveniji z gradbenimi aktivnostmi šele pričenjamo, na Hrvaškem pa so ta že v zaključni fazi. »Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev. Spomladi načrtujemo pričetek izvedbe gradbenih del, zaključek pa v avgustu 2020. Za nasip v dolžini 890 m smo že pridobili gradbeno dovoljenje, razpis za izvajalca bo zunaj predvidoma novembra, izvajalec bo izbran februarja naslednje leto, gradbena dela pa se pričnejo marca. Vključevala bodo gradnjo novega nasipa, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in drugih podobnih gradbenih ukrepov z namenom funkcionalnosti objekta. Ocenjena investicija v gradnjo nasipa znaša 1,35 mio EUR.« Dodal je še: »Poplave v preteklosti so v našem okolju pustile precejšnje posledice. Benici je bila dodeljena prioriteta, imamo pa še kar nekaj kritičnih točk, potrebnih obravnave.«

Velikost pisave
Vključi kontraste