Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure

Anton Kustec, voditelj Sektora područja Mura, Uprava Republike Slovenije za vode, naglasio je da građevinske aktivnosti u Sloveniji tek počinju, a u Hrvatskoj su već u završnoj fazi. »Procijenjeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Gradnju planiramo započeti na proljeće, a završiti u kolovozu 2020. Već smo dobili građevinsku dozvolu za nasip dug 890 m, natječaj za izvođača radova bit će objavljen u studenom, izvođač radova će biti izabran u veljači iduće godine, a građevinski radovi započet će u ožujku. Oni će uključivati izgradnju novog nasipa, rekonstrukciju dijela postojećeg nasipa, izgradnju prijelaznih rampi, servisnih cesta i druge slične mjere izgradnje u svrhu funkcionalnosti objekta. Procijenjena investicija u izgradnju nasipa iznosi 1,35 milijuna eura.« Dodao je: »Poplave su u prošlosti imale značajne posljedice u našem okruženju. Benica je dobila prioritet, a postoji još niz kritičnih točaka koje je potrebno riješiti.«

Velikost pisave
Vključi kontraste